Antoni Arca

Antoni Arca

Antoni Arca (Alghero, 1956), ha pubblicato libri di carta dal 1983 fino all’altro ieri e scritto le proprie opere in tante lingue; da qualche tempo ha deciso di creare in algherese di Sardegna, tradursi nell’italiano che insegna a scuola e pubblicare in ebook.

 

Antoni Arca (Algué 1956), ha publicat llibras de papé del 1983 fins a l’altru dia i ascrit las cosas d’él an tantas llenguas; de calqui àn ha dicirit de creà an algarés de Saldenya i de publicà an ebook.