GRID VIEW LIST VIEW

Riu Mannu The Lan(d)guage Grabbing

Tilda de Reni, atora

Unu giòvanu romanu, in sos annos ´80, nde benit in Sardigna pro investigare a pitzu de un´atora de su tzìnema mudu forsis nàschida in s´Alighera. Sa chirca s´imbòligat cun su contu de sa vida de cudda ciòvana, oe betza e malàida, chi, pro s´ermosura sua, si nde fiat dèvida iscapare in Còrsica e, dae cuddae,… Read more »

Mut!

Mut! és una tragedia de fet banal, sagurament no indicara pé qui no atseta que las cosas de la vira capitin sempra sentsa una raó i a qui toca toca. Lu conta aqueix és lu de una famíria com n’hi ha tantas, prena de fíls i de casins, vista la samana quant una detxisió la… Read more »

La fésta

Una dona és dascumparira, folsis pé culpa de las raguellas an casa, folsis pé siguí un altr’homa, folsis pé ascapà de ella mateixa. És manasté trubà-la, però, o almancu çalcà-la pé astà a ma l’ànima an pau. Pensan a ella lu para asbaït, la mara maralta, la filla aburrira, lu jalmà disgustat, lu marit poeta.

Annie Stevens

Una jova laureanda inglesa dascubreix que la iàia ha ascrit un llibra de mamòrias. Però no sa trata de un’autobiografia, ma de un viaja a la Saldenya fenitxo nuràgica. Un tema del qual la jova no sap arrés; a volta d’ella, lligint lu llibra ancara inèdit, entra als mateixus contas, las mateixas ambientacions i lus… Read more »

Pintadas

Una fèmina e duos òmines. Modella issa, artistas issos. Unu betzu falende, unu giòvanu remuntende, una fèmina chi a tempus coladu fiat carena de porno. Tando presente, passadu e benidore fatos a nudda, gherrende intre issos sa partida chi dat a prèmiu su sufrimentu angenu.

Grils de taronja

Pren una taronja, una taronja groga ancara prena de txutx, daspuriga-la a ma diricaresa i legu menja-na ‘ls grils u a la volta. Cara gril té una sabó divelsa i però pretxisa, que sempra ve del mateix abra.

Gavina di l’Ortu

Gavina sigariva una dona com totas las altras, si no fossi que és massa bella pé víura an una famíria de probas. Hi toca éssar minyona de cumpanyia de la filla del duenyu i de víura a ma ella divirint tot, francu que l’istrució. Un dia, sentsa ‘l vulgué-lu, Gavina farà un fil; una criatura… Read more »

màssimo-màssimo

Lu conta de un egoista dasgraciat i marantranyat a ma’l cap pre de cuc i de fantasmas a l’època que la televisió cunvira sol a prurà i lus contas de casa sa tenan de dira pel folça an praça, antant que lu qualunqüismu de reta i de asquerra pren l’egemonia cultural. Al centra de la… Read more »

Rigucce

«All’inizio pensavo di chiamare questa roba “Un romanzo al giorno”, o “Una riga un romanzo”, poi mi bastò “Rigucce” e ogni “riguccia” nacque per essere “postata” quotidianamente su Facebook nel corso di un intero anno, ma già al secondo mese mi stancai.»